År av
erfarenhet

Grundutbildningar

För dig som är ny i branschen. Lär dig grunderna i lokalvård och få en bra start på din karriär.

Fördjupningskurser

För dig som redan jobbar inom lokalvård och vill utveckla dina färdigheter och specialisera dig ytterligare.

Flexibelt Lärande

Våra kurser är utformade för att passa ditt schema, med möjligheter för både distansstudier och klassrumsundervisning.

Validering lokalvård

Har du erfarenhet av att jobba med lokalvård men saknar intyg på det?

Genom Validering lokalvård får du chans att visa upp dina kunskaper för att sedan få dem på papper.

Validering är en viktig process inom utbildning och arbetsliv för att formellt erkänna och dokumentera vad en person faktiskt kan, oavsett hur dessa kunskaper och färdigheter har förvärvats.  Kolla på videon om valideringen nedan.

Valideringsvoucher Städservice

Valideringsvoucher är ett riktat företagsstöd där små och medelstora företag inom områdena bygg, städ och industri kan ansöka om ekonomiskt stöd för att validera sin personal mot yrkes- eller kompetensbevis, som en del i företagets kompetens-planering.

Validering SRY Bas

Valideringen genomförs delvis formativt och går att kombinera med att:

Validering SRY Yrkesbevis

Validering av kunnandet kan genomföras i en summativ validering, det vill säga genom ett teoretiskt och praktiskt prov som genomföras av SRY yrkesbedömare vid ett eller flera avsatta tillfällen. Valideringen av kunnandet kan också genomföras i en formativ validering, under förutsättning att det är SRY Yrkesbedömaren som håller i utbildningen eller lärande på arbetsplatsen och parallellt kan samla in underlag för sin bedömning. De praktiska momenten genomförs av yrkesbedömare och dokumenteras i ett praktiskt prov. Även vissa teoretiska kunskaper följs upp i samband med de praktiska momenten. Dessa dokumenteras sedan i IT-plattformen.

Kontakta oss

Ring
076 860 7771

E-post
info@brightservices.se

Utbildningar

Introduktion i lokalvård

SRY Bas lokalvårdsutbildning     

SRY Yrkesbevis

Validering lokalvård

APL Arbetsmiljö inom lokalvård

Miljöutbildning för lokalvårdare

© Copyright 2024 by www.sverigeide.se