SRY Lokalvård utbildning

VALIDERINGSVOUCHER – få upp till 70% i regionalt företagsstöd

Nu kan små och medelstora företag inom städbranschen i Västra Götalandsregionen delta i pilotprojektet Valideringsvoucher. Ansök om regionalt företagsstöd för att synliggöra och komplettera personalens kompetens genom validering och kompletterande utbildning. Målet är att den anställde ska uppnå branschens kompetens eller yrkesbevis, bidra till ökad kvalitet och att öka statusen på städyrket. Vi hjälper er med inventering av personalens kompetensbehov samt inriktning: kompetens- eller yrkesbevis

Företagsstödet kan täcka upp till 70%* av kostnaderna för:

  • validering mot kompetens- och yrkesbevis
  • kompletterande utbildning
  • lön under valideringen och utbildningstiden
  • utbilda yrkesbedömare

 

*VGR:s regionala företagsstöd finansierar 70% av kostnaderna för företag med upp till 49 anställda och 60% av kostnaderna för företag med 50 till 249 anställda.

För mer information kontakta:

Danilo Spasic

Utbildningsansvarig och SRY Yrkesbedömare

0768607771

info@brightservices.se

SRY Yrkesbevis & SRY Bas Lokalvårdsutbildning

SRY Lokalvårdsutbildning vänder sig till dig som vill arbeta med lokalvård eller som redan arbetar inom lokalvård och vill ha en bekräftelse på din kompetens. Certifieringen är också ett sätt för dig som arbetsgivare att säkerställa kompetens på företaget.

Varför är det värdefullt att gå SRY-utbildning?

De flesta offentliga aktörer som kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer ställer krav att företagets arbetsledare såväl som lokalvårdare ska ha genomfört en SRY eller PRYL-utbildning för att få vara med i offentliga upphandlingar av städtjänster.

SRY Yrkesbevis-Diplom

SRY-utbildning är städbranschens officiella städutbildning. Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test. Testen utförs av SRY:s diplomerade yrkesbedömare. Yrkesbeviset kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll.

Vem står bakom SRY:s Yrkesbevis?

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) står bakom yrkesbeviset. SRY är en partsammansatt yrkesnämnd som verkar för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Nämnden består av representanter från Almega Serviceentreprenörerna, Fastighets, Kommunal och SEKO samt en företagsrepresentant från branschen.

Läs mer på SRY:s egen hemsida! 

Hur går SRY lokalvårdsutbildningen till?

Utbildningen består av olika delar, så kallade moduler. Du får ta del av föreläsningar, enskilt arbete och grupparbete, filmer och egna studier. Utbildningen genomförs av vår diplomerade SRY-yrkesbedömare Danilo Spasic som har över 16 års erfarenhet inom städbranschen.

Kontakta oss

Ring
076 860 7771

E-post
info@brightservices.se

Utbildningar

Introduktion i lokalvård

SRY Bas lokalvårdsutbildning     

SRY Yrkesbevis

Validering lokalvård

APL Arbetsmiljö inom lokalvård

Miljöutbildning för lokalvårdare

© Copyright 2024 by www.sverigeide.se