År av
erfarenhet

Grundutbildningar

För dig som är ny i branschen. Lär dig grunderna i lokalvård och få en bra start på din karriär.

Fördjupningskurser

För dig som redan jobbar inom lokalvård och vill utveckla dina färdigheter och specialisera dig ytterligare.

Flexibelt Lärande

Våra kurser är utformade för att passa ditt schema, med möjligheter för både distansstudier och klassrumsundervisning.

Kompetensrådgivning

Kompetensförsörjning och utbildningsbehov

I en värld som ständigt förändras och utvecklas, är det avgörande för företag och organisationer att hålla sig uppdaterade med rätt kompetenser och utbildningar. Vi erbjuder en omfattande analys av din verksamhet med fokus på kompetensförsörjning och utbildningsbehov, för att säkerställa att din organisation är väl rustad för framtidens utmaningar.

Vi genomför en grundlig utvärdering av din nuvarande arbetskrafts kompetenser, identifierar kompetensluckor och framtida behov. Baserat på vår analys, utvecklar vi skräddarsydda utbildningsplaner. Dessa planer syftar till att stärka både individuella medarbetares och hela teamets färdigheter, vilket i sin tur stärker din organisation som helhet.

Genom att välja vår tjänst säkerställer du att din organisation inte bara håller jämna steg med branschens utveckling, utan också leder vägen med en högt kompetent och välutbildad arbetskraft. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa din verksamhet att blomstra genom strategisk kompetensförsörjning och utbildning.

Valideringsvoucher

Företagsstödet kan täcka upp till 70%* av kostnaderna för:
*VGR:s regionala företagsstöd finansierar 70% av kostnaderna för företag med upp till 49 anställda och 60% av kostnaderna för företag med 50 till 249 anställda.

Företagscoach

Branschspecifika företagscoacher erbjuder stöd till företag som vill ansöka om Valideringsvoucher. Stödet kan omfatta

Kontakta oss

Ring
076 860 7771

E-post
info@brightservices.se

Utbildningar

Introduktion i lokalvård

SRY Bas lokalvårdsutbildning     

SRY Yrkesbevis

Validering lokalvård

APL Arbetsmiljö inom lokalvård

Miljöutbildning för lokalvårdare

© Copyright 2024 by www.sverigeide.se